Kort referat fra Heldagsspot, 03/05 2013

Jeg var til stede ved dette heldagsarrangement på grund af min interesse for nye tendenser indenfor musikskoleområdet.

Den overordnede titel på dagens arrangement var Inklusion Gennem Musikalske Fællesskaber. Fokus ved arrangementerne var bedre inklusion indenfor musikskoleregier, både hvordan man fik flere medlemmer end den velkendte målgruppe af musikskoleelever, og hvordan man i højere grad fik aktiveret disse nye musikskoleelever på en kreativ og inkluderende måde.

Indledende oplæg kom fra Højskoleforstander Jørgen Carlsen fra Testrup Højskole. Det var et bredt funderet og godt oplæg der fokuserede på musikkens glade budskab. ”Musik kan skabe en følelse af opmærksomhed mellem to personer”.

Derefter var der dagens internationale oplæg, fra Keynote Speakerne fra Kulturverket i Umeå, ved Arne Berggren og Hans Hjortek. Det var to veloplagte herrer, der undervejs supplerede hinanden godt og udvekslede et par vittigheder med hinanden. Ligesom i Danmark bliver det i Sverige understreget, hvor vigtigt det er at igangsætte ”Æstetiske Læringsprocesser”, også selvom der er få, der egentlig ved hvad dette vil sige.

For de to talere var en af pointerne ved disse læringsprocesser, og noget de prøvede på i deres arbejde at lægge vægt på, at ”Ligegyldigt hvor længe vi underviser, skal vi hver gang få børnene til at synes det er sjovt.” Dette sikrer Kulturverket ved at lægge vægt på, at børnene skal mærke, at det er deres idéer, der er i centrum. Dette skete blandt andet i projektet Exlibris, hvor en række klasser afleverede en sang pr klasse, der så derefter blev sat musik til og fremført af symfoniorkester på en scene. Det skete med BlogOpera, hvor elever fik mulighed for at skrive hvad som helst i en 100-ords blogpost, der blev sat sammen til en fælles handling, og sat til musik af andre musikskoleelever.

Et andet stort projekt var en idrætsmusical, hvor der blev sat musik til en ishockeykamp, og man hørte alle de deltagende udfolde sig på et rigtigt ishockeystadion. Idræt og musik har mange kulturelle ligheder, og mange får øjnene op for musik på denne nye leveringsform. Slutreplikken fra de to talere var en påmindelse om vigtigheden af altid at lade der være plads i projekterne til kreativitet og improvisation; samtidig er det vigtigt at de unge elever holdes underrettet undervejs.

Herefter var der frokost og tid til at trække frisk luft. Eftermiddagen fortsatte med fire korte oplæg fra midtjyske organisationer, der alle arbejdede med etablering af inkluderende musikalske fællesskaber.

Musikklasserne i Holstebro (v. Martin Gade) er et forløb der er tilgængeligt på Sønderlandsskolen. Her er der fokus på musikundervisning, på samme måde som andre folkeskole har speciallinjer indenfor andre kulturformer, idræt eller sprogundervisning. I praksis betyder dette, at der er mere musikundervisning i klassen, kor og sammenspil i de mindre klasser og mere fokus på instrumentalundervisning og sammenspilsundervisning efter indskolingsforløbet.

El Sistema blev præsenteret af Bjørg Lindvang fra Aarhus Musikskole og Jeanine Bonadies fra Skanderborg. De repræsenterede hver for sig et eksempel på måden at bruge det venezuelansk udviklede undervisningssystem El Sistema på. På denne måde vises det, at El Sistema er et bredt virkende musikundervisningsfelt. Musikken er et værktøj til sociale opgaver, men også et mål i sig selv.

Musikkursus Global, der er et samarbejde mellem Aarhus Musikskole og Det Jyske Musikkonservatorium, blev præsenteret af Karsten Aaholm og Benedikte Sten Andersen. Her får unge musikere med ikke-vestlig baggrund mulighed for musikundervisning, der eksempelvis kunne forberede dem til optagelse på MGK, Konservatorium eller Seminarieklasser – eller MUSIKVIDENSKAB! Her var en af lektierne blandt andet, at denne gruppe reagerede meget bedre ved at blive indkaldt til en ’audition’ end til en ’optagelsesprøve’.

Projektet Pop-pilot præsenteredes af Kristina Holgersen. Omfattende forskning fra Sverige og Danmark har vist at piger mangler tilhørsforhold indenfor rockmusik. En måde at overkomme det er i Sverige blevet etablering af inkluderende fællesskaber, som kaldes for ”Safer Spaces”. Med udgangspunkt i mottoet ”Do it together” skaber pigerne musik sammen i sammenspilsgrupper, ved hjælp af coaching og sparring med kvindelige musikere der tjener som forbilleder og motivatorer for dem.

Personlige kommentarer

Det var en god dag med meget fokus på inkludering, et element af fremtidens musikskoleliv der kan være altafgørende for videre udvikling, både socialt, økonomisk og samfundsmæssigt. Et andet element kan siges at være musikskolens evne til fastholdelse af eleverne. Her kan jeg komme med et eksempel fra mine egne studier.

Bandakademiet Grobund – hvoraf lederne var til under noget af dagen, men mod slutningen høstede ros fra et publikum in absentia – var en del af min empiri i mit speciale. Deres undervisning i sammenspil er nyskabende og inspirerende, både på baggrund af deres hårde arbejde, og på grund af de nye elementer de inddrager.

Mine bud på god fastholdelsesevne indenfor sammenspilsundervisning vil være, inspireret af Grobund:

–          Udvikling af social identitet gennem bandarbejde og større kreativt arbejde i sammenspillet

–          Mulighed for bandfølelse ved hjælp af mulighed for indspilning og koncerter, og på at overlade bandet et ansvar for dette. Opfordring til engagement på sociale medier og lignende.

–          Kortere vej fra øvelokale til scene. Hyppige optrædninger for at sikre større fællesskabsfølelse og flere ”socialt-musikalske løft”.

Jeg har også et par bud på, hvordan der kan skabes god fastholdelsesevne indenfor instrumental/soloundervisning. Dette er både inspireret af mine egne oplevelser med musikundervisning, og af rapporten Min Musik, der er udviklet for Region Midtjylland og musikskoler af Seismonaut.

–           Etablering af inkluderende fællesskaber indenfor musikundervisning, der giver mulighed for at være en del af et netværk af de andre elever på dette instrument.

–          Fast pensum i udgangspunkt, men med mulighed for megen variation og udvikling af disse numre.

–          Etablering af virtuelle netværk og identiteter for musikskolen. Hvad enten dette er udvikling af et virtuelt internetforum for at sikre god kommunikation eller at lave videoer, indspilninger eller på anden måde præsentere musikken i kreative rammer.

Advertisements